182 Monoclonal mouse antibody anti-human Apolipoprotein B clone 4C11 APOB