851 Mouse anti-human Apolipoprotein A1 monoclonal antibody, clone 1C5